Velg skriftstørrelse:LitenMediumStor
Lytt til teksten
Forsiden
Søk i kommunens sider
 
Tjenester
Politikk

Utlysning av bachelor og masterstipender

 - 11.04.2014 - Svanhild Olsen

KOMMUNALE AVGIFTER

 - 27.03.2014 - Svanhild Olsen

På grunn av innføring i nytt datasystem vil fakturering kommunale avgifter

bli noe forsinket.Dette medfører at forfallsdato blir 20 Mai 2014.

Faktura kommer i posten

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

 - 05.03.2014 - Svanhild Olsen

Kunngjøring: Lofoten sjøprodukter - klargjøring av ny lokalitet Olstind.

 - 05.03.2014 - Siv Heidi Higraff
Kunngjøring: Lofoten sjøprodukter - klargjøring av ny lokalitet Olstind.

I henhold til Lov om Akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

Se vedlegg.

Planstrategi Moskenes kommune 2014 -2015

 - 21.02.2014 - Svanhild Olsen
16.01.2014  SKOLERUTA 2014/2015
Selvbetjening
Kontaktinformasjon
 Besøksadr.  : Rådhuset - Reine
 Postadr.  : 8390 Reine
 e-post  :
 Telefon  : 76 05 31 00
 Faks  : 76 05 31 01
   
 Vakttelefon  helg/høytid 
 Tekn. uteseksjon:  : 98 23 00 48
 

 

 Barnevern

 : 97 40 21 99
 : 90 76 90 39
 : 90 81 35 09

 Tannlege  : 760 53 990
 Org. nr.  : 945 962 151
 Kommunenr.  : 1874
   
 Bank  : 4760 20 33003
 Bank skatt  : 6345 07 18744
Nyhetsbrev
Kryss av de nyhetsbrevene du ønsker:
 Kulturkalenderen neste 3 uker
Angi din ePost-adresse:
 Du vil få en epost som du må bekrefte før nyhetsbrevene blir aktivert.

Moskenes kommune 8390 Reine Webredaktør: Vegard Larssen
Tlf: 76 05 31 00 Org.nr.: 945 962 151 Ansvarlig redaktør: Rådmann
E-post: postmottak@moskenes.kommune.no   Løsning levert av: Web Services Technology AS